På denne side finder du den liturgi, vi bruger ved gudstjenesterne i de to kirker.

Mange søndage er der kun gudstjeneste i enten Ryde eller Handbjerg kirke. Hvis det er tilfældet vil der altid være altergang.